INFORMACJE

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest pierwszym ogólnopolskim towarzystwem stosującym wzajemnościową formułę realizacji ubezpieczeń w powojennej Polsce.

Inicjatorami odrodzenia wzajemności ubezpieczeniowej były:

 • banki spółdzielcze,
 • BISE – Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
 • EURESA (holding tuw-ów Europy Zachodniej pomagający wznowić ideę wzajemności),
 • fundacje,
 • oraz samorządy terytorialne z obszaru całej Polski.

Zamysłem organizatorów naszego Towarzystwa było stworzenie powszechnego, ogólnopolskiego zakładu ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwo uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 10 października 1991 roku, natomiast 27 lutego 1992 roku Sąd dokonał pierwszego wpisu do Rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

16 marca 1992 roku Towarzystwo wystawiło pierwszą polisę, a tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych. Pierwsi założyciele Towarzystwa stali się automatycznie jego udziałowcami. Do ich grona dołączyły z czasem podmioty, które wspierają ruch na rzecz szerzenia świadomości ubezpieczeniowej i idei wzajemnościowej, w tym wywodzące się ze środowisk rolniczych, samorządowych i kościelnych kościoła katolickiego.

Towarzystwo jest uprawnione do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ubezpieczenia określonych w Dziale II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” (według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) i proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka majątkowego dla:

 • rolników,
 • domu,
 • firm,
 • kierowców (łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi).

Ochroną naszego Towarzystwa objęte są również jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz kościoły.

Ubezpieczenia Komunikacyjne:

 • OC POJAZDU – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym.
 • AUTOCASCO – Ubezpieczamy: pojazdy oraz ich wyposażenie w zakresie Autocasco w formule All Risk – od uszkodzeń, zniszczenia lub kradzieży od wszystkich zdarzeń (chyba, że są one wyłączone w owu) zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • AUTOASSISTANCE – Ubezpieczamy: samochody osobowe, ciężarowe o DMC do 3,5 t, campingowe o DMC do 3,5 t oraz motocykle i motorowery.
 • NNW kierowcy i pasażera,
 • Autoszyby,
 • AC MINI,
 • ZIELONA KARTA.

Kalkulator OC/AC
Sprawdź już teraz ile będzie Cię kosztować OC/AC

Korzystając z naszej aplikacji, obliczysz OC lub AC swojego auta, a my zajmiemy się obsługą twojego ubezpieczenia i poprzednią polisą. Dzięki naszej kalkulacji możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.