Ubezpieczenia komunikacyjne

Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia komunikacyjnego, w tym OC, AC i NNW, jest niezwykle istotne dla każdego posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie komunikacyjne chroni zarówno kierowcę, jak i innych uczestników ruchu drogowego przed finansowymi konsekwencjami związanymi z wypadkami i szkodami.

Możesz skorzystać również z szybkiego kalkulatora:

Kalkulator OC

/AC
Wybierz ubezpieczenie dla swojego auta w kilka minut

Korzystając z naszej aplikacji, obliczysz OC lub AC swojego auta, a my zajmiemy się obsługą twojego ubezpieczenia i poprzednią polisą. Dzięki naszej kalkulacji możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest nieodzownym elementem dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, ponieważ zapewnia ochronę przed potencjalnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z szkód wyrządzonych innym osobom lub ich mieniu w związku z ruchem pojazdu. Wprowadzenie obowiązku posiadania polisy OC wynika z potrzeby zabezpieczenia zarówno majątku ubezpieczającego, jak i ochrony prawnej dla osób poszkodowanych.

Głównym celem ubezpieczenia OC jest ochrona majątku ubezpieczającego przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych z wypadkami drogowymi. W przypadku spowodowania przez ubezpieczonego szkody, polisa OC wypłaca odszkodowanie, które ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody i zadośćuczynienie za straty finansowe. Dzięki temu ubezpieczenie OC daje posiadaczowi pojazdu pewność, że w przypadku wypadku nie będzie musiał samodzielnie pokrywać kosztów, które mogą być znaczne i wpływać negatywnie na jego sytuację finansową.

ubezpieczenie oc
Ubezpieczenie nieobowiązkowe

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia szeroką ochronę finansową dla pojazdu mechanicznego i jego właściciela. Polisa AC chroni pojazd przed różnymi rodzajami szkód, w tym szkód wynikających z wypadków drogowych, działania żywiołów, aktów wandalizmu, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. 

Suma ubezpieczenia AC jest równa wartości ubezpieczanego pojazdu, a tę ubezpieczyciel określa na podstawie danych z baz: Eurotax oraz Info-Ekspert, a także na podstawie wartości wpisanej we wniosku o ubezpieczenie.

Ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie nieobowiązkowe

Ubezpieczenie NNW i ASSISTANCE

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe, ale wybiera je wiele osób przy okazji zakupu ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najczęściej NNW obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów, co znaczy, że podczas nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie dostaną wszystkie osoby obecne w pojeździe.

Ubezpieczenie assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina.

ubezpieczenia komunikacyjne

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu ...

… ubezpieczenie komunikacyjne powinno być Twoim priorytetem. Pamiętaj, że odpowiednie ubezpieczenie OC, AC i NNW może zapewnić Ci spokój i finansową stabilność w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń na drodze. Przed wyborem konkretnego ubezpieczyciela, zalecamy skorzystanie z kalkulatora OC/AC lub kontakt z nami, aby znaleźć najkorzystniejszą polisę dostosowaną do Twoich potrzeb i budżetu.

W razie wątpliwości skontaktuj się z Centrum Polis – pomożemy Ci wybrać odpowiednie ubezpieczenie komunikacyjne dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Nie ryzykuj, dbaj o swoje bezpieczeństwo i zabezpiecz swój pojazd.

Zabezpiecz siebie i swoich bliskich na lepszą przyszłość.

Ubezpieczenie OC

OC komunikacyjne jest podstawowym ubezpieczeniem, które każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany posiadać. Chroni ono kierowcę przed kosztami związanymi z roszczeniami osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, w których brał udział.

Ubezpieczenie OC chroni również prawa osób poszkodowanych. W przypadku, gdy kierowca spowoduje wypadek, polisa OC pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, takim jak straty materialne, koszty naprawy pojazdów, leczenie, rehabilitacja, a nawet utracone zarobki. Dzięki temu ubezpieczyciel, zamiast poszkodowanego, pokrywa te koszty, co daje pewność finansową i umożliwia poszkodowanemu powrót do normalnego życia po wypadku.

Ubezpieczenie OC pełni więc kluczową rolę w utrzymaniu stabilności finansowej zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i dla osób poszkodowanych. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z ruchu drogowego jest obowiązkowa, aby chronić interesy wszystkich uczestników ruchu i zapewnić rekompensatę w przypadku wypadków drogowych.

Warto zauważyć, że wysokość składki ubezpieczeniowej za OC zależy od różnych czynników, takich jak historia kierowcy, rodzaj i wiek pojazdu, miejsce zamieszkania itp. Dlatego istotne jest porównanie ofert różnych ubezpieczycieli, aby znaleźć najkorzystniejszą i dostosowaną do indywidualnych potrzeb polisę OC.

Ubezpieczenie AC

AC (Auto Casco) to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni pojazd przed szkodami wynikającymi z kolizji, kradzieży, pożaru czy zdarzeń losowych. Dzięki temu ubezpieczeniu kierowca może zabezpieczyć swój pojazd finansowo na wypadek różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji.

Głównym celem ubezpieczenia AC jest pokrycie kosztów naprawy pojazdu, które wynikają z uszkodzeń spowodowanych przez zdarzenia losowe. Jeżeli ubezpieczony samochód ulegnie kolizji lub wypadkowi, polisa AC zapewnia rekompensatę za koszty naprawy, włączając w to zarówno części zamienne, jak i koszty robocizny. Dzięki temu ubezpieczenie AC daje właścicielowi pojazdu pewność, że w przypadku szkody nie będzie musiał samodzielnie ponosić wysokich kosztów naprawy, które mogą być znaczące i obciążające finansowo.

Ubezpieczenie AC chroni również przed stratami wynikającymi z kradzieży pojazdu. Jeżeli samochód zostanie skradziony, polisa AC wypłaca odszkodowanie, które ma na celu rekompensatę wartości pojazdu. Wysokość odszkodowania jest zazwyczaj równa wartości ubezpieczanego samochodu, która jest określana przez ubezpieczyciela na podstawie danych zawartych w bazach Eurotax oraz Info-Ekspert, a także na podstawie informacji podanych we wniosku o ubezpieczenie.

Ważne jest zrozumienie, że suma ubezpieczenia AC powinna odzwierciedlać rzeczywistą wartość pojazdu. Dlatego przed zawarciem polisy warto dokładnie określić wartość pojazdu, uwzględniając jego stan, wiek, wyposażenie i ewentualne modyfikacje. Taka ocena wartości jest istotna, aby w przypadku szkody otrzymać właściwe odszkodowanie.

Ubezpieczenie AC jest zalecane szczególnie dla nowych i wartościowych pojazdów, które są narażone na większe ryzyko szkód. Daje ono właścicielowi pojazdu pewność, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń finansowe koszty związane z naprawą lub utratą pojazdu będą pokryte przez ubezpieczyciela.