Wybierz ubezpieczenie
Zamówienie
Potwierdzenie

Ubezpieczenie szkolne NNW

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb
Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie każdego wariantu!

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 18.04.2023 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.

Krok 1 z 3

Porównaj warianty ubezpieczenia NNW

Zakres ubezpieczenia WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D WARIANT E
Suma Ubezpieczenia (SU) 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
Rodzaj i wysokość świadczenia
1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
(łącznie ze świadczeniem wskazanym w punkcie 2)
2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu w odniesieniu do ubezpieczonego będącego dzieckiem) 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (łącznie ze świadczeniem wskazanym w pkt 2) 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
4 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 8 000 zł
5 Uszczerbek w wyniku NW (1% SU za uszczerbek na zdrowiu od 1% do 15%) 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
6 Uszczerbek w wyniku NW (1,5% SU za uszczerbek na zdrowiu powyżej 15% do 99%) 300 zł 450 zł 600 zł 750 zł 1 200 zł
7 100% Uszczerbek w wyniku NW  - 200% SU 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
8 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
9 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (świadczenie jednorazowe) 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
10 Oparzenia i odmrożenia (II, III i IV stopnia) – Opcja D2 II - 200 zł II - 200 zł II - 200 zł II - 200 zł II - 200 zł
III - 600 zł III - 600 zł III - 600 zł III - 600 zł III - 600 zł
IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł
11 Pogryzienie przez psa 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
12 lub pokąsanie, ukąszenie (świadczenie jednorazowe) pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia 400 zł 600 zł 800 zł 1 000 zł 1 600 zł
13 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy u ubezpieczonego będącego dzieckiem (jednorazowe świadczenie) 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 8 000 zł
14 Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – Opcja D10 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
15 Uciążliwe leczenie – Opcja D12 - leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz spowodował uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, z tytułu którego: a) Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia z żadnej z Opcji, o których mowa §4 ust. 1, oraz b) Ubezpieczony wymagał leczenia i odbył co najmniej dwie stacjonarne, kontrolne wizyty lekarskie w placówce medycznej, lub doznał czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres nie krótszy niż 12 dni 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 500 zł
16 Zatrucie pokarmowe 2% lub nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 4% (jednorazowe świadczenie) 400 zł lub 800zł 600 zł lub 1 200 zł 800 zł lub 1 600 zł 1000 zł lub 2 000 zł 1600 zł lub 3 200 zł
17 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 4 000 zł
18 Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – Opcja D17 do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł
19 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6 000 zł do 9 000 zł do 12 000 zł do 15 000 zł do 24 000 zł
20 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 000 zł do 9 000 zł do 12 000 zł do 15 000 zł do 24 000 zł
21 Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 350 zł do 350 zł do 350 zł do 350 zł do 350 zł
22 Pobyt w szpitalu w wyniku NW – Opcja D3 - świadczenie płatne od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 95 dni) 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia
150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
23 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – Opcja D4 - świadczenie płatne od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 100 dni 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia
24 Poważne Choroby – Opcja D5 - Jednorazowe świadczenie w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby, aż 13 jednostek chorobowych. 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
25 Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – Opcja D11 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
26 Koszty leczenia w wyniku NW (w tym również operacje plastyczne) Opcja D8 Do 3 000 zł Do 3 000 zł Do 4 500 zł Do 6 000 zł Do 10 000 zł
w tym podlimit na  rehabilitację do 1 000 zł 
w tym podlimit na zwrot kosztów operacji plastycznej w wysokości do 5 000 zł
 w tym podlimit na zwrot kosztów leków w wysokości do 500 zł 
27 Assistance EDU PLUS - indywidualne korepetycje, pomoc medyczna i rehabilitacyjna – Opcja D13 Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł
28 Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna  Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł
WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU TAK TAK TAK TAK TAK
SKŁADKA ZA OSOBĘ 47,60 zł 65,00 zł 80,50 zł 98,00 zł 148,00 zł

Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po opłaceniu składki na konto Centrum Polis Sp. z o.o., wskazane w procesie zawierania umowy ubezpieczenia.   

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

Wariant A
44PLN
rocznie
Wariant B
58PLN
rocznie
Wariant C
82PLN
rocznie
Wariant D
94PLN
rocznie
Wariant E
125PLN
rocznie
Wariant F
198PLN
rocznie
Rodzaj świadczenia
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA – % SUMY UBEZPIECZENIA (SU) LUB KWOT
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

(łącznie ze świadczeniem wskazanym w pkt 3)

?
52 000 zł
80 000 zł
120 000 zł
160 000 zł
200 000 zł
320 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – Opcja D1

(śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW)

?
26 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
80 000 zł
100 000 zł
160 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

(w tym zawał serca i udar mózgu w odniesieniu do ubezpieczonego będącego dzieckiem)

?
13 000
20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

jednorazowo 10% SU (wypłata za 2 zdarzenia)

?
13 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
8 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

100% Uszczerbek w wyniku NW (150% SU) ?
19 500 zł
30 000 zł
45 000 zł
60 000 zł
7 500 zł
120 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu od 1% do 25% uszczerbku ?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1,5% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu powyżej 25% uszczerbku ?
195 zł
300 zł
450 zł
600 zł
750 zł
1 200 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

(jednorazowe świadczenie)

?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

(jednorazowe świadczenie)

?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym:?
do 3 900 zł
do 6 000 zł 
do 9 000 zł 
do 12 000 zł
do 15 000 zł 
do 24 000 zł 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa do 300 zł

(uszkodzone w wyniku NW na terenie placówki oświatowej)

?
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych ?
do 3 900 zł
do 600 PLN
do 9 000 zł 
do 12 000 zł
do 15 000 zł
do 24 000 zł 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pogryzienie przez psa lub Pokąsanie, ukąszenie

(jednorazowe świadczenie)

?
130 zł lub 260 zł
200 zł lub 400 zł
300 zł lub 600 zł
400 zł lub 800 zł
500 zł lub 1 000 zł
800 zł lub 1 600 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy u ubezpieczonego będącego dzieckiem

(jednorazowe świadczenie)

?
1 300 zł
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem

(jednorazowe świadczenie)

?
260 zł
400 zł
600 zł
800 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Oparzenia i odmrożenia (II, III i IV stopnia) – Opcja D2?
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Poważne Choroby -100% SU w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby : nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, wada wrodzona serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak również transplantacja głównych organów– Opcja D5?
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uciążliwe leczenie - Opcja D11?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
500 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy - Opcja D16?
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Assistance EDU PLUS - indywidualne korepetycje, pomoc medyczna,pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej – Opcja D12?
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP– Opcja D8- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia do 100% SU za wyjątkiem:
- kosztów rehabilitacji do 50% SU
- kosztów operacji plastycznych do 200% SU?
do 1 000 zł
do 3 000 zł
do 2 000 zł
do 4 500 zł
do 6 000 zł
do 10 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW - Opcja D10?
do 1 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D3 świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu?
50 zł za dzień od 1 do 10 dnia 75 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D3?
50 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty opłaconej wycieczki po NW – Opcja D17?
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hejt Stop
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty akcji poszukiwawczej dziecka?
do 1 300 zł
do 2 000 zł
do 3 000 zł
do 4 000 zł
do 5 000 zł
do 8 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Suma Ubezpieczenia (SU)?
13 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po opłaceniu składki na konto Centrum Polis Sp. z o.o., wskazane w procesie zawierania umowy ubezpieczenia.

OPCJA UBEZPIECZENIA PODSTAWOWA – uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie tabeli norm uszczerbków na zdrowiu zał. nr 3 OWU

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2024 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27 marca 2024 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU. 

Krok 2 z 3

Wybierz wariant i podaj dane dziecka / dane osoby ubezpieczonej

Wprowadź poniżej dane osób, które chcesz ubezpieczyć.

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach oferty może być osoba fizyczna w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły na terenie RP- w wieku do 26 lat zgodnie z definicją „Dziecko” zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r.

 • * 


  Dane 2 osoby

  * 


  Dane 3 osoby

  * 


  Dane 4 osoby

  * 


  Dane 5 osoby

  * 


  Dane 6 osoby

  * 


  *(1) Zainteresowanie posiadaniem ubezpieczenia NNW dziecka

  Czy Pan/Pani lub osoba na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia jest zainteresowana posiadaniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków?

  *(2) Zainteresowanie posiadaniem ubezpieczenia komunikacyjnego

  Czy Pan/Pani lub osoba na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia jest zainteresowana posiadaniem ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance, ...) ?

  *(3) Zainteresowanie posiadaniem ubezpieczenia majątkowego

  Czy Pan/Pani lub osoba na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia jest zainteresowana posiadaniem ubezpieczenia majątkowego (mieszkanie, dom, firma, ...) ?

  * (4) Zainteresowanie posiadaniem ubezpieczenia na życie

  Czy Pan/Pani lub osoba na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia jest zainteresowana posiadaniem ubezpieczenia na życie?

  *(5) Zainteresowanie posiadaniem ubezpieczenia turystycznego

  Czy Pan/Pani lub osoba na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia jest zainteresowana posiadaniem ubezpieczenia turystycznego?

  *(1) InterRisk administratorem danych osobowych

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych dla celów wykonywania umowy ubezpieczenia jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, z siedzibą pod adresem: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, zgodnie z Klauzulą informacyjną InterRisk.

  *(2) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  *(3) Stowarzyszenie UKS POWA administratorem danych osobowych

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych dla celów zawarcia umowy ubezpieczenia jest Stowarzyszenie UKS POWA, zarejestrowane w Ewidencji Stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Powiatu Konińskiego, Regon 301732776, z siedzibą pod adresem: 62-571 Stare Miasto, ul. Szkolna 11, zgodnie z klauzulą Obowiązek informacyjny Stowarzyszenia UKS_POWA.

  *(4) Oświadczenia dotyczące praw klienta

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do:

  • dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
  • wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem) tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; mogę  przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  • w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01;

  *(5) Kategorie danych osobowych

  Jestem świadomy, że przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko. imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica, dane adresowe, dane kontaktowe, PESEL, obywatelstwo i stan zdrowia.

Dokumenty do pobrania