Ubezpieczenie dobrowolneUbezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych które mogą spotkać każdego w czasie wypoczynku.
Klienci mają możliwość wykupu ubezpieczenia w zależności od ilości osób: indywidualne, rodzinne, grupowe.

  Z uwagi na okres ochrony ubezpieczeniowej:
 1. krótkoterminowa
 2. roczna (wyłącznie dla podróżny zagranicznych):
 3. - ciągły pobyt za granicą przez okres 1 roku
  - częste krótkie wyjazdy z powrotami
  Zakres ochrony ubezpieczeniowej w uzależniony jest od strefy geograficznej:
 1. strefa Polska
 2. strefa Europa
 3. strefa cały świat
 4. strefa cały świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
  Podstawowy:
 1. ubezpieczenie Kosztów Leczenia ubezpieczonego oraz usług Assistance
 2. ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu
Rozszerzony (możliwość dokupienia w zależności od potrzeb i strefy wyjazdu ubezpieczeń):
 1. ubezpieczenie NNW
 2. OC w życiu prywatnym
 3. bagażu podróżnego
 4. sprzętu sportowego
 5. kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie lub wcześniejszego z niej powrotu
 6. kosztów odwołania noclegów
 7. kosztów odwołania biletu lotniczego
 8. moto assistance
 9. wykonywaniem pracy fizycznej
 10. amatorskim uprawianiem narciarstwa lub snowbordingu
 11. uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 12. wyczynowym uprawianiem sportu
 13. zaostrzeniem choroby przewlekłej
 14. pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru
 15. oraz wiele innych nieprzewidzianych zdarzeń.
Opinie o nas