Ubezpieczenie obowiązkoweUbezpieczenie rolnicze

Ubezpieczenia rolne to jednolity produkt ubezpieczenia gwarantującego kompleksową ochronę gospodarstw rolnych i firm. Jesteś rolnikiem (osobą fizyczną) i prowadzisz gospodarstwo, masz obowiązek ubezpieczenia swoich budynków rolniczych i OC Rolnika.

Konieczne przy kredycie

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód spowodowanych m. in. pożarem budynków, huraganem, powodzią, podtopieniem, nawalnym deszczem, gradem, uderzeniem pioruna czy eksplozją, ubezpieczenie rolne zapewnia rolnikowi pomoc finansową. Obowiązkowe ubezpieczenia rolne można rozszerzyć o ubezpieczenia dobrowolne np. upraw, maszyn rolniczych i zwierząt.

Ubezpieczenia Rolne dzielimy na dwa rodzaje: obowiązkowe i dobrowolne.

  Obowiązkowe:
 1. obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
 2. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników OC Rolnika
  Dobrowolne:
 1. dobrowolne ubezpieczenie mienia: budynki rolnicze, małe budynki rolnicze, budowle, stałe elementy budynków i budowli, ruchomości domowe, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie
  Ubezpieczenie assistance
  Dobrowolne ubezpieczenie OC:
 1. OC w życiu prywatnym
 2. w związku ze świadczeniem usług agroturystycznych (OC agroturystyki)
 3. w związku z usługami między sąsiedzkimi w rolnictwie (OC usług miedzy sąsiedzkich)
  Ubezpieczenie NNW


Opinie o nas