Ubezpieczenia podróżne

| NNW

Ubezpieczenie podróżne

służy do ochrony podróżujących przed zagrożeniami związanymi z podróżą. Istnieją dwa główne rodzaje ubezpieczenia podróżnego: ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Ubezpieczenie nieobowiązkowe

Ubezpieczenie podróźne

Wybierasz się na urlop lub wycieczkę za granicę? Dobrze mieć ubezpieczenie na wypadek konieczności leczenia za granicą, pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku czy uniknięcia konsekwencji z tytułu odpowiedzialności cywilnej (za zdarzenia, w których doszło do szkody na osobie lub mieniu osób trzecich). Pomożemy dobrać korzystną ofertę, która zapewni Tobie i wszystkim podróżnym bezpieczeństwo w czasie całego pobytu za granicą.

ubezpieczenia podróżne

NNW podróżne​

Ubezpieczenie na życie z ochroną od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może wykupić sobie każdy i obejmuje zdarzenia przez 24h/dobę mające miejsce na całym świecie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę, przez 7 dni w tygodniu, na całym świecie. Ubezpieczenie NNW oprócz świadczeń za zgon możemy rozszerzyć o dodatkowe opcje takie jak pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia czy rehabilitację. Pomożemy wybrać Ci odpowiedni zakres, zgodnie z Twoimi potrzebami.

ubezpieczenie podróżne
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych które mogą spotkać każdego w czasie wypoczynku. Klienci mają możliwość wykupu ubezpieczenia w zależności od ilości osób:
Z uwagi na okres ochrony ubezpieczeniowej:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w uzależniony jest od strefy geograficznej:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Podstawowy:
Rozszerzony (możliwość dokupienia w zależności od potrzeb i strefy wyjazdu ubezpieczeń):

Podróżujesz za granicę? Ubezpiecz się.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą zapewnia podróżującym ochronę przed wysokimi kosztami leczenia w przypadku choroby lub urazu podczas podróży zagranicznej. W ramach takiego ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa wydatki związane z leczeniem, wizytami u lekarza, hospitalizacją. Zakres pokrywanych kosztów i korzyści zależy od polisy i warunków ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie od wypadków (NNW) zapewnia ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku podczas podróży. Jeśli ubezpieczony podróżnik odniesie poważne obrażenia, na przykład utraci kończynę, nabędzie trwałe kalectwo lub zginie w nieszczęśliwym wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie zgodnie z ustalonymi warunkami. 

Należy pamiętać, że warunki i zakres ubezpieczenia podróżnego mogą się różnić w zależności od oferowanej polisy i firmy ubezpieczeniowej. Przed zakupem ubezpieczenia podróżnego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami i omówienie wszelkich wątpliwości z ubezpieczycielem, aby mieć pewność, że wybrana polisa spełni oczekiwania i zapewni odpowiednie pokrycie podczas podróży.