Ubezpieczenie dobrowolneUbezpieczenie podróźne

Wybierasz się na urlop lub wycieczkę za granicę? Dobrze mieć ubezpieczenie na wypadek konieczności leczenia za granicą, pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku czy uniknięcia konsekwencji z tytułu odpowiedzialności cywilnej (za zdarzenia, w których doszło do szkody na osobie lub mieniu osób trzecich). Pomożemy dobrać korzystną ofertę, która zapewni Tobie i wszystkim podróżnym bezpieczeństwo w czasie całego pobytu za granicą.

NNW podróżne

Ubezpieczenie na życie z ochroną od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może wykupić sobie każdy i obejmuje zdarzenia przez 24h/dobę mające miejsce na całym świecie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę, przez 7 dni w tygodniu, na całym świecie. Ubezpieczenie NNW oprócz świadczeń za zgon możemy rozszerzyć o dodatkowe opcje takie jak pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia czy rehabilitację. Pomożemy wybrać Ci odpowiedni zakres, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych które mogą spotkać każdego w czasie wypoczynku.
Klienci mają możliwość wykupu ubezpieczenia w zależności od ilości osób: indywidualne, rodzinne, grupowe.

  Z uwagi na okres ochrony ubezpieczeniowej:
 1. krótkoterminowa
 2. roczna (wyłącznie dla podróżny zagranicznych):
 3. - ciągły pobyt za granicą przez okres 1 roku
  - częste krótkie wyjazdy z powrotami
  Zakres ochrony ubezpieczeniowej w uzależniony jest od strefy geograficznej:
 1. strefa Polska
 2. strefa Europa
 3. strefa cały świat
 4. strefa cały świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
  Podstawowy:
 1. ubezpieczenie Kosztów Leczenia ubezpieczonego oraz usług Assistance
 2. ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu
Rozszerzony (możliwość dokupienia w zależności od potrzeb i strefy wyjazdu ubezpieczeń):
 1. ubezpieczenie NNW
 2. OC w życiu prywatnym
 3. bagażu podróżnego
 4. sprzętu sportowego
 5. kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie lub wcześniejszego z niej powrotu
 6. kosztów odwołania noclegów
 7. kosztów odwołania biletu lotniczego
 8. moto assistance
 9. wykonywaniem pracy fizycznej
 10. amatorskim uprawianiem narciarstwa lub snowbordingu
 11. uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 12. wyczynowym uprawianiem sportu
 13. zaostrzeniem choroby przewlekłej
 14. pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru
 15. oraz wiele innych nieprzewidzianych zdarzeń.Wykup NNW on-line


Opinie o nas