Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

to ważny sposób ochrony majątku. Chodzi o zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą spowodować duże straty finansowe. Ubezpieczenia majątkowe są popularne i oferowane przez wiele firm ubezpieczeniowych. Są one dostępne dla różnych rodzajów aktywów, takich jak domy, samochody, firmy i kosztowności.
Ubezpieczenie nieobowiązkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Pożar, gradobicie, huragan, powódź, zalanie, kradzież, włamanie etc. Różne rzeczy mają miejsce w naszych czasach – a przezorny zawsze ubezpieczony. 

Konieczne przy kredycie

Jesteś posiadaczem domu, mieszkania, domku letniskowego? Może dopiero budujesz własny dom, bierzesz kredyt który trzeba ubezpieczyć, albo posiadasz ruchomości na które ciężko pracowałeś – możesz to wszystko zawsze skutecznie ochronić kupując u nas ubezpieczenie.

ubezpieczenia majatkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia i/lub odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrycie strat materialnych powstałych w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

ubezpieczenie majatkowe

Zakres ubezpieczenia może obejmować w zakresie podstawowym:

W zakresie dodatkowym za dodatkową składkę:

ubezpieczenie majatkowe3
Zabezpiecz siebie i swoich bliskich na lepszą przyszłość.

Najważniejszym rodzajem ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie domu. Chroni nas przed ryzykiem takim jak pożar, powódź, kradzież czy uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi. Ubezpieczenie domu obejmuje zarówno szkody wewnątrz budynku, takie jak uszkodzenia strukturalne i utrata mienia, jak i szkody na zewnątrz, na przykład zniszczenia ogrodzeń, bram i tarasów. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody, firma ubezpieczeniowa wypłaca nam odszkodowanie, które możemy wykorzystać na odbudowę domu lub naprawę szkód.