Ubezpieczenie dobrowolneUbezpieczenie majątkowe

Pożar, gradobicie, huragan, powódź, zalanie, kradzież, włamanie etc. Różne rzeczy mają miejsce w naszych czasach - a przezorny zawsze ubezpieczony.

Konieczne przy kredycie

Jesteś posiadaczem domu, mieszkania, domku letniskowego? Może dopiero budujesz własny dom, bierzesz kredyt który trzeba ubezpieczyć, albo posiadasz ruchomości na które ciężko pracowałeś – możesz to wszystko zawsze skutecznie ochronić kupując u nas ubezpieczenie.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia i/lub odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrycie strat materialnych powstałych w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom, mieszkanie, budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, budowla
 • stałe elementy domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, domu letniskowego
 • ruchomości domowe
 • przedmioty wartościowe
 • przedmioty do działalności
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia
 • dom letniskowy
 • dom lub mieszkanie w budowie
 • budynek gospodarczy po budowie
 • sałe elementy domu, mieszkania, budynku gospodarczego, i garażu wolnostojącego w budowie
 • zewnętrzne elementy budynku i ogrodzenia

Zakres ubezpieczenia może obejmować w zakresie podstawowym:

 • ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych (nazwa potoczna): pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiekowej, dym, sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza

W zakresie dodatkowym za dodatkowa składkę:

 • zdarzenia naturalne: silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg, i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu.
 • powódź, zalanie
 • kradzież
 • wandalizm
 • stłuczenie stałych elementów
 • przepięcie
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym
 • assistance

Opinie o nas