WYBIERZ UBEZPIECZENIE DLA SWOJEGO AUTA W KILKA MINUT

Kalkulator OC/AC

korzystając z naszej aplikacji, obliczysz OC lub AC swojego auta, a My zajmiemy się obsługą twojego ubezpieczenia i poprzednią polisą

Dzięki naszej kalkulacji możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych

Ubezpieczenie obowiązkoweUbezpieczenie OC (od Odpowiedzialności Cywilnej)

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od Odpowiedzialności Cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

Ubezpieczenie dowolneUbezpieczenie AC (Auto Casco)

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. Suma ubezpieczenia AC jest równa wartości ubezpieczanego pojazdu, a tę ubezpieczyciel określa na podstawie danych z baz: Eurotax oraz Info-Ekspert, a także na podstawie wartości wpisanej we wniosku o ubezpieczenie

Ubezpieczenie dowolneUbezpieczenie NNW i ASSISTANCE

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe, ale wybiera je wiele osób przy okazji zakupu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najczęściej NNW obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów, co znaczy, że podczas nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie dostaną wszystkie osoby obecne w pojeździe.

Ubezpieczenie assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina.

Opinie o nas