Ubezpieczenie dobrowolneUbezpieczenie firmy

Mamy ofertę wielu towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie szybko i korzystnie możesz ubezpieczyć cały majątek firmy, w tym towar, (ładunek, który ma do pokonania wiele kilometrów), auta firmowe czy sprzęt elektroniczny. Jeżeli potrzebujesz ochrony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, Gwarancji Finansowej lub chcesz zabezpieczyć się przed skutkami cyber zagrożeń - to wszystko znajdziesz w Centrum Polis.

Ubezpieczenie Cyber

Polisę ubezpieczeniową na wypadek cyberataku, czy raczej jego potencjalnych konsekwencji, gdyż likwidowanie szkód sporo kosztuje. Jednak wysoki rachunek za odzyskanie i ochronę utraconych danych, usunięcie wirusów, pomoc prawną i PR-ową naprawę wizerunku od kilku lat może pokryć ubezpieczyciel. Gdy zawiodą sprzętowe i programowe systemy bezpieczeństwa lub pracownik popełni błąd którego skutkiem jest wyciek lub utrata cennych danych firmom pozostaje ostatnia linia obrony – ubezpieczenie od cyber-zagrożeń.

Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia skierowane do małych przedsiębiorców, średnich firm a także do dużych podmiotów gospodarczych

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od:

 • rodzaju prowadzonej działalności i PKD
 • wielkości firmy, sum ubezpieczenia i wartości majątku

Przedsiębiorca może ubezpieczyć następujące rodzaje mienia:

 • budynki, budowle, lokale
 • stałe elementy wyposażenia
 • budynki i lokale w budowie
 • nakłady inwestycyjne
 • maszyny urządzenia wyposażenie
 • niskocenne składniki majątku
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • wartości pieniężne
 • mienie osobiste pracowników

Mienie można ubezpieczyć od:

 • zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • w transporcie

W ramach prowadzenia działalności przedsiębiorca może zakupić ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rozszerzonej o OC:

 • deliktowe
 • kontraktowe

Prowadząc firmę przedsiębiorca narażony jest na wiele nieprzyjemności i zagrożeń. Może uchronić się przed nimi dokupując odpowiednie klauzule ubezpieczeniowe takie jak:

 • ubezpieczenie szyb i innych elementów od stłuczenia
 • dewastacji
 • zepsucia i kosztów utylizacji środków obrotowych
 • maszyn od szkód elektrycznych
 • ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń
 • prac budowlano-montażowych
 • ubezpieczenie dochodów
 • zwiększonych kosztów działalności
 • stałych kosztów działalności
 • utraty czynszu
 • aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów
 • urządzeń zewnętrznych
 • ubezpieczenie mienia podczas targów i wystaw
 • ubezpieczenie danych elektronicznych i nośników danych oraz elementów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • budynków tymczasowych
 • OC: za produkt, pracodawcy, najemcy nieruchomości lub ruchomości, za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu OC, za podwykonawców, za szkody w środowisku, za szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności
 • ubezpieczenie szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem ubezpieczającego
 • ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych zakażeń
 • ubezpieczenie czystych strat finansowych
 • OC z tytułu jazd próbnych
 • OC aptekarza, technika farmaceuty
 • ubezpieczenie podmiotów prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe
 • dla hoteli prowadzących parkingi strzeżone
 • OC Nauczyciela
 • OC biur rachunkowych
 • ubezpieczenia finansowe – gwarancje przetargowe

Opinie o nas