UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE

EDU Plus - Ubezpieczenie, które zdaje egzamin nie tylko w szkole

Dedykowane dla dzieci, młodzieży i studentów do 25 roku życia

ZAPEWNIJ NAJLEPSZĄ OCHRONĘ SWOJEMU DZIECKU

Edu Plus

Opcja podstawowa

Uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

logo
Wariant 1
44PLN
rocznie Kupuję
Wariant 2
58PLN
rocznie Kupuję
Wariant 3
82PLN
rocznie Kupuję
Wariant 4
94PLN
rocznie Kupuję
Wariant 5
125PLN
rocznie Kupuję
Wariant 6
198PLN
rocznie Kupuję
Rodzaj świadczenia
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA – % SUMY UBEZPIECZENIA (SU) LUB KWOT
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

(łącznie ze świadczeniem wskazanym w pkt 3)

?
52 000 zł
80 000 zł
120 000 zł
160 000 zł
200 000 zł
320 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – Opcja D1

(śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW)

?
26 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
80 000 zł
100 000 zł
160 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

(w tym zawał serca i udar mózgu w odniesieniu do ubezpieczonego będącego dzieckiem)

?
13 000
20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

jednorazowo 10% SU (wypłata za 2 zdarzenia)

?
13 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
8 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

100% Uszczerbek w wyniku NW (150% SU) ?
19 500 zł
30 000 zł
45 000 zł
60 000 zł
7 500 zł
120 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu od 1% do 25% uszczerbku ?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1,5% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu powyżej 25% uszczerbku ?
195 zł
300 zł
450 zł
600 zł
750 zł
1 200 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

(jednorazowe świadczenie)

?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

(jednorazowe świadczenie)

?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym:?
do 3 900 zł
do 6 000 zł 
do 9 000 zł 
do 12 000 zł
do 15 000 zł 
do 24 000 zł 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa do 300 zł

(uszkodzone w wyniku NW na terenie placówki oświatowej)

?
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych ?
do 3 900 zł
do 600 PLN
do 9 000 zł 
do 12 000 zł
do 15 000 zł
do 24 000 zł 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pogryzienie przez psa lub Pokąsanie, ukąszenie

(jednorazowe świadczenie)

?
130 zł lub 260 zł
200 zł lub 400 zł
300 zł lub 600 zł
400 zł lub 800 zł
500 zł lub 1 000 zł
800 zł lub 1 600 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy u ubezpieczonego będącego dzieckiem

(jednorazowe świadczenie)

?
1 300 zł
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem

(jednorazowe świadczenie)

?
260 zł
400 zł
600 zł
800 zł
500 zł
800 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Oparzenia i odmrożenia (II, III i IV stopnia) – Opcja D2?
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł
II - 200 zł, III - 600 zł IV - 1 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Poważne Choroby -100% SU w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby : nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, wada wrodzona serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak również transplantacja głównych organów– Opcja D5?
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uciążliwe leczenie - Opcja D11?
130 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
500 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy - Opcja D16?
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł
do 1 500 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Assistance EDU PLUS - indywidualne korepetycje, pomoc medyczna,pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej – Opcja D12?
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP– Opcja D8- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia do 100% SU za wyjątkiem:
- kosztów rehabilitacji do 50% SU
- kosztów operacji plastycznych do 200% SU?
do 1 000 zł
do 3 000 zł
do 2 000 zł
do 4 500 zł
do 6 000 zł
do 10 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW - Opcja D10?
do 1 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D3 świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu?
50 zł za dzień od 1 do 10 dnia 75 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D3?
50 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia
100 zł za dzień od 3 do 100 dnia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty opłaconej wycieczki po NW – Opcja D17?
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł
do 1 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hejt Stop
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koszty akcji poszukiwawczej dziecka?
do 1 300 zł
do 2 000 zł
do 3 000 zł
do 4 000 zł
do 5 000 zł
do 8 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Suma Ubezpieczenia (SU)?
13 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po opłaceniu składki na konto Centrum Polis Sp. z o.o., wskazane w procesie zawierania umowy ubezpieczenia.

OPCJA UBEZPIECZENIA PODSTAWOWA – uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie tabeli norm uszczerbków na zdrowiu zał. nr 3 OWU

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2024 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27 marca 2024 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU. 

HEJT STOP

Wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne, w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci

sideways little boy playing his laptop scaled 1
Zdarzenia Zakres Limit świadczeń
Pomoc informatyczna
Pomoc informatyczna
zwiększenie bezpieczeństwa
na portalach społecznościowych
Pomoc w zakresie:
 • ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu
 • zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej
 • przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany dostęp)
 • ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne)
 • usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam
 • procesowania ewentualnych płatności w sieci
 • skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont
 • szyfrowania wiadomości z powiadomieniami
 • zdalnej pomocy specjalisty IT, polegającej na podjęciu próby usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym na urządzeniu Ubezpieczonego
4 zdarzenia w okresie ubezpieczenia
włamanie na konto na portalu społecznościowym Przekazanie informacji:
 • jak postępować po kradzieży danych
 • jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości internetowej
 • kogo zawiadomić o włamaniu
 • o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil
 • jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości
Pomoc psychologiczna i pomoc prawna znieważenie lub zniesławienie w sieci
znieważenie lub zniesławienie w śieci
 • Pomoc psychologiczna - konsultacje psychologiczne
 • Pomoc prawna
 • porady prawne, w procesie:
  • interwencyjnym
  • zgłoszenia przypadku do organów ścigania
  • zawezwania do zaprzestania działań
  • zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza
  • żądania blokady konta
  • mailowego lub społecznościowego
  • wezwania do naprawienia szkody
 • przekazanie wzoru pisma, przy:
  • sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci
  • opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa
  • konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania
 • 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w tym w ramach jednego zdarzenia:
  • 2 konsultacje psychologiczne po 30 min
  • nielimitowane usługi z zakresu pomocy prawnej
cyberbulling, cybermobbing (gnębienie w wirtualnej przestrzeni)
agresywne, obraźliwe działania w sieci (np. komentarze lub opinie na temat Ubezpieczonego)
rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niepożądanych prywatnych informacji w sieci lub rozpowszechnianie w sieci zdjęć Ubezpieczonego
deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, w której istnieje możliwość dopasowania twarzy do innego ciała)
szantaż